Friday, July 13, 2012

สีเจลของวิลตัน


สีเจลของวิลตัน 

ราคาขวดละ 180 บาท

สีขาว สำหรับผสมไอซิ่ง หรือกัมเพลส


สีขาว สำหรับผสมไอซิ่ง หรือกัมเพลส 

ขนาด 59 ml ราคาขวดละ 220 บาท

พิมพ์กดลายพร้อมตัดคุกกี้หรือบิสเก๊ตพิมพ์กดลายพร้อมตัดคุกกี้หรือบิสเก๊ต 

ราคาอันละ 195 บาท 

Crimper

 PME Crimper - Open V Shape
ราคาชุดละ 380 บาท

 PME Crimper - Heart Shape 
ราคา 380 บาท 

Crimper - Mix Shape (Plastic)

ราคาชุดละ 580 บาท 


This video show how to use crimper.

พิมพ์ตัดตัวภาษาจีน

พิมพ์ตัดตัวภาษาจีน - FU แปลว่า โชคดี 

อันละ 320 บาท 


พิมพ์ตัดรูปผีเสื้อ 1 ชุด มี 3 ขนาด 
ตัดฟองเดนท์ หรือคุกกี้้ 
ความกว้าง(วัดจากปีกด้านบน) 
ตัวใหญ่สุด 4.5 นิ้ว ตัวกลาง 3 นิ้ว ตัวเล็ก 2 นิ้ว 
ราคาชุดละ 280 บาท