Monday, February 20, 2012

พิมพ์ซิลิโคน สำหรับกัมเพส/ฟองเดนท์ราคาชิ้นละ 490 บาท


พิมพ์พายสับปะรด

พิมพ์กดพายสับปะรด 
มี 2 แบบ คือรอบนอกเป็นอลูมิเนียม กับเมลามีน (รูปด้านล่าง) 
ราคาอันละ 75 บาท

รูปร่างที่ตัดแล้ว 
พิมพ์กดพายสับปะรด
ราคา 75 บาท