Friday, February 01, 2008

หัวตุ๊กตาตัวตลก - Derby Clowns

หัวตุ๊กตาตัวตลก สำหรับเป็นตัวตุ๊กตา แต่งหน้าเค้ก
1 ชุดมี 6 หัวขนาดเล็ก ราคาชุดละ 165.00 บาท


ดูวิธีการบีบตุ๊กตาตัวตลก โดย คุณชเอมหัวตุ๊กตา สำหรับทำเค้กบาร์บี้
ขนาดความสูงรวมก้านเสียบ ประมาณ 10-12 ซม
อันละ 100 บาท 

เสาวางเค้กชั้น หรือเค้กแต่งงาน

เสากรีซ สำหรับตั้งกั้นระหว่างชั้นเค้ก หรือเค้กแต่งงาน
1 ชุดมี 4 เสา และมีขนาด 5 นิ้ว 7 นิ้ว และ 9 นิ้ว
ขนาด 5 นิ้ว ราคาชุดละ 200 บาท
ขนาด 7 นิ้ว ราคาชุดละ 300 บาท
ขนาด 9 นิ้ว ราคาชุดละ 400 บาท