Wednesday, August 29, 2007

Bake Even Cake Strip - สายรัดพิมพ์เค้ก

Bake Even Cake Strip สายรัดพิมพ์เค้ก ป้องกันหน้าเค้กแตก และเสียรูปทรง มี 2 ขนาด
1 ขนาดเล็ก ความยาว 30 x 1-1/2 นิ้ว สำหรับพิมพ์เค้กขนาด 8 นิ้ว และ 9 นิ้ว
1 ชุดมีจำนวน 2 ชิ้น ราคา 650.00 บาท
2. ขนาดใหญ่ ความยาว 36,34,43,49 x 1-1/2 นิ้ว สำหรับพิมพ์เค้กขนาด 10 12 14 16 นิ้ว
1 ชุดมีจำนวน 4 ชิ้น ราคา 1,350 บาท